Pedagooogia3000 i ASIRI. Des de llavors vaig adquirir consciència sobre formes alternatives d'educar alineades amb un desenvolupament holístic de la persona.

També vaig iniciar altres Camins:

(Castellà)

Me interesé en la educación viva como padre y como buscador del niño que dormita en mi interior. Para ello asistí a unos cursos sobre Pedagooogia3000 y ASIRIDesde entonces adquirí consciencia sobre formas alternativas de educar alineadas con un desarrollo holístico de la persona.

También inicié otros Caminos:

" />
Iniciar sesión

Reevo

Xavier Santotomás Mena

Descripción

Em vaig interessar per l'educació viva com a pare i com a cercador del nen que dorm en el meu interior. Per a això vaig assistir a uns cursos sobre Pedagooogia3000 i ASIRI. Des de llavors vaig adquirir consciència sobre formes alternatives d'educar alineades amb un desenvolupament holístic de la persona.

També vaig iniciar altres Camins:

  • el del Reiki per sanar-me i des d'allí, facilitar la sanació d'altres persones
  • el de Dragon Dreaming per celebrar projectes que harmonitzen el desenvolupament personal, la creació de comunitat i la regeneració del nostre entorn
  • el de l'Artista per recordar la creativitat perduda
  • el de Santiago per aprendre que és tan important viure el Camí com aconseguir la meta

(Castellà)

Me interesé en la educación viva como padre y como buscador del niño que dormita en mi interior. Para ello asistí a unos cursos sobre Pedagooogia3000 y ASIRIDesde entonces adquirí consciencia sobre formas alternativas de educar alineadas con un desarrollo holístico de la persona.

También inicié otros Caminos:

  • el del Reiki para sanarme y desde allí, facilitar la sanación de otras personas
  • el de Dragon Dreaming para celebrar proyectos que armonizan el desarrollo personal, la creación de comunidad y la regeneración de nuestro entorno
  • el del Artista para recordar la creatividad perdida
  • el de Santiago para aprender que es tan importante vivir el Camino como alcanzar la meta
Correo electrónicoxsantotomas@gmail.com

Grupos a los que pertenece